Corretto språkgranskar och korrekturläser svenska texter

Corretto är det italienska ordet för korrekt. För mig är språkets riktighet, skönhet och läsbarhet av stor betydelse.

Språket ska vara lätt att läsa och läsaren ska inte haka upp sig på stav- och slarvfel.

Corretto: översättning och korrektur © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

www.corretto.se